R.br.
Anuitet
Kamata
Glavnica
Ostatak glavnice
Godišnja kamatna stopa
Nema podataka