Ispiši ovu stranicu

Napomena: Za sva plaćanja u postupku kupnje stana molimo da koristite sljedeći uplatni račun otvoren

kod Erste&Steiermarkische bank d.d.: 2402006-1500016715